• polskę
    Przemyślenia

    Oni zrujnowali Polskę, a czy my ją budujemy?

    "Okres saski nigdy nie został rozliczony, ponieważ romantyzm znaczony powstaniami nam to wszystko wybaczył. Przepiliśmy, sprzedaliśmy, zmarnowaliśmy Polskę-dorobek Jagiellonów, Batorych, Sobieskich. I to nigdy nie zostało rozliczone, odpokutowane pracą nad sobą. W związku z tym my nie…